Riječ župnika

Riječ župnika

Korizma  – priprema za vječnost

Pepelnicom započinje korizma ili četrdesetnica. Riječ je o liturgijskom dijelu godine u kojem se kršćani pokornički pripremaju za blagdan Uskrsa. Korizma tehnički traje puna 44 dana, no budući korizmene nedjelje nisu pokornički dani, već su poput svih ostalih nedjelja dani slavlja, pokorničkih dana u korizmi ima 38. Dodamo li tim 38 dana i Veliki Petak te Veliku subotu (jer su i oni dani molitve i posta, a nisu dio korizme) dobivamo 40 pokorničkih dana od Pepelnice do samoga Uskrsa.

No, svake godine ista priča. Je li stiglo ponovno vrijeme da se pripremimo za poluuspješne pokušaje pobožnosti, pokore i žrtvovanja u koje imamo malo samopouzdanja i za kojima imamo malo želje? Nadamo se da ne. Korizma je nezamisliva bez molitve, posta i djela milosrđa. Međutim, ti čini mogu se pokvariti jer molitva postane grabljenje za sebe, post se pretvori u dijetu, a djela milosrđa pretvaraju se u podmićivanje. Kako se to može izbjeći? Kako bismo se trebali moliti? Kako bismo trebali postiti? Kako bismo trebali činiti djela milosrđa?

Molimo se jer smo ljubljena grešna djeca koja teže Nebu te smo obvezni slaviti Boga.

Postimo jer lako zaboravimo da trebamo vladati tijelom, a ne da tijelo vlada nama.

Činimo djela milosrđa jer želim biti sličniji Bogu koji nas voli nesebično.

Kako bismo se što bolje pripremili za vječni život, moramo si osvijestiti važnost korizme. Moramo proživljavati korizmu redovito kako bi se uvježbali u molitvi, postu i djelima milosrđa. To nam je potrebno jer vrijeme brzo prolazi, a vječnost čeka na nas. U korizmi se pripremimo na vječnost!