Riječ župnika

Riječ župnika

        Dragi vjernici, opet nam dolazi najveći kršćanski blagdan. Uskrs je znak novoga života zbog proljeća koje se rađa, ali prije svega zbog uskrsnuća našega Gospodina koji sam za sebe kaže da je Život. Pripremamo se kroz cijelu korizmu raznim pobožnostima i dobrim djelima koja nas čiste od mana i pospješuju naš duhovni rast u ljubavi prema Bogu i čovjeku. Prije dvije godine korizma je bila u znaku pandemije jer smo se morali odreći pobožnosti i liturgije koji su nam jako nedostajali. Mogli smo primijetiti kako je velika duhovna glad vjerničke duše koja vapije za svojim Bogom. Vjerujemo da je i ta kušnja imala smisla i da je doprinijela duhovnom sazrijevanju sviju nas te da sada više cijenimo ono što nam Crkva nudi. U našem narodu se zadnjih godina uviđa nagli pad duhovnih zvanja pa ćemo morati puno moliti i živjeti kršćanskije u našim obiteljima kako bi se naši mladi lakše odlučili za duhovno zvanje. Ako neće biti svećenika, neće biti ni svetih misa pa će nam negdje u budućnosti opet nedostajati sveta euharistija kao prije dvije godine. Navikli smo na to da nam netko uvijek šalje svećenike. Pitanje je koliko će to još trajati jer franjevačka provincija kojoj pripadaju svećenici koji su službovali u Grazu više od pola stoljeća, ove godine nema nijednoga kandidata za novicijat.

        Naša misija je ove godine obnovila i pomladila svoje župsko vijeće, a pozvani su bili i predstavnici većine filijala gdje slavimo svete mise. To se u austrijskim biskupijama čini svake pete godine. U srijedu, tridesetoga ožujka bila je prva, konstituirajuća sjednica na kojoj su se predstavili svi prisutni članovi. Na drugoj sjednici krajem lipnja definirati ćemo ciljeve pastoralnoga rada i vidjeti što se može još napraviti. Posebno je važno da svaki član župskog vijeća s vremenom nađe svoje mjesto i zadatke u župi prema svojim talentima i tako služi Bogu i zajednici. Smisao vijeća nisu sastanci i druženje, već nove ideje za liturgiju i evangelizaciju te aktivno sudjelovanje u njima. Svima koji su se primili toga posla, želimo puno plodova koji će biti vidljivi cijeloj zajednici.

        Živimo u vremenu kada je naša vjera možda na težem ispitu nego nekada pa vas sve zajedno želim potaknuti na redovito i pobožno slavljenje nedjeljnjih svetih misa. Sakramentalni život nas jača i nadahnjuje jer prisno prijateljstvo sa Isusom daje vedrinu i zdravi osjećaj za svijet oko nas. Ovogodišnji Uskrs neka bude svima nama ujedno i osobni Uskrs kojega ćemo iznutra doživjeti. Neka to bude blagdan koji će nas podići iz naših strahova, nesigurnosti i nemira, a uvesti prema novom životu kojega nam je kao gorušićino zrno već donio Pobjednik nad grijehom i smrću: Gospodin naš Isus Krist kome neka je slava i čast u vijeke vjekova. Amen.

Sretan Vam i blagoslovljen Uskrs