Kontakt

Prijava za sv. mise

Prijave za mise u Grazu telefonom u uredu Misije.Prijave za mise u Kapfenbergu kod Nike Vujica.

Hrvatska Katolička Misija Graz

  • Schönaugürtel 41, 8010 Graz
  • +43 (0) 316 824 092
  • hkm.graz@aon.at

Radno vrijeme župnog ureda

utorak, srijeda, četvrtak i petak

08:30 – 12:30 h