Tečaj priprave za brak 04.03.2023

Tečaj priprave za brak održat će se 04.03.2023. Prijave telefonom u uredu Misije