Izabrano novo Župsko Pastoralno i Ekonomsko Vijeće

Nakon razgovora sa prijavljenim kandidatima i konstituirajuće sjednice održane 30.03.2022. izabrano je novo Župsko pastoralno vijeće i Ekonomsko vijeće naše Misije.

Članovi Župskog Pastoralnog Vijeća:

 • P. Josip Pasariček predsjednik ŽPV
 • Milka Šarčević, dopredsjednik ŽPV
 • Đurica Perković, zapisničar
 • Gabrijela Margić
 • Katarina Grgić
 • Katarina Boban
 • Ivana Živković
 • Mario Grlić
 • Ivan Pažin
 • Marko Paradžik
 • Toni Peran
 • Pavo Jozić
 • Petar Borac

Članovi ŽPV sa filijala:

 • Jako Jelušić – Kapfenberg
 • Slađan Stojčević – Leoben
 • Drago Blažević i Blaženka Terzić – Liezen
 • Dragan Ćosić – Knittelfeld
 • Mario Plejić – Mürzzuschlag
 • Nikola Jurušić-  Wagna

Glavne zadaće Vijeća su:

 • proučavanje stvarnih prilika u župi i prilagođavanje biskupskih pastoralnih planova
 • planiranje, prpiremanje i provjeravanje pastoralnog djelovanja u župi
 • težnja zajedničkom pastoralu po planu naše Biskupije
 • poticanje, u duhu jedinstva i zajedništva, različitosti karizmi i službi.

Ekonomsko vijeće  je ustanovljeno od župnika kao tijelo sudjelovanja vjernika u upravljanju župnim ekonomskim dobrima.

Članovi Ekonomskog Vijeća:

 • Dragan Martinović
 • Ivan Džidžić
 • Željko Đaković

Ekonomsko vijeće  obavlja  slijedeće zadatke:

 • pomaže župniku u pripremi redovitog i izvanrednog župnog predračuna
 • naznačuje predvidive izdatke za razne djelatnosti i način njihova pokrića
 • pregledava i odobrava na kraju svakog pothvata blagajničke knjige, odnosno dokumentaciju kao i završni račun