Obnova tornja i krova crkve Svetog Josipa

Na jesen ove godine počinje renoviranje crkvenog krova na crkvi s. Josipa u Grazu. Ovaj projekt procijenjen je na oko milijun erura. U njemu će sudjelovati biskupija sa 30% sredstava, Land Steiermark i grad Grad sudjeluju sa po 200.000 eura, a Bundesdenkmal sa 123.00 eura. Ostatak dijelimo austrijska župa sv. Josipa i naša misija: austrijanci sa 60%, a naša misija sa 40%. Za nas to konkretno znači da je naš udio najviše 104.000 eura koje trebamo za cijeli projekt. Renoviranje će biti u tri etape za tri sljedeće godine, a prva etapa će nas koštati između 30.000 i 40.000 eura. U tu svrhu smo otvorili Spendenkonto na koji možete uplatiti svoj dar.

Biblija kaže da “Bog voli vesela darivatelja” pa je za kršćane takva vrsta pomoći duhovni dar koji ide za Božji hram. Nitko nije prisiljen sudjelovati u tome i zato koliko god netko dao, neka je sa srcem da to bude Bogu ugodna žrtva. Crkva nije samo mjesto gdje se slavi sv. misa, već i dio našega zavičaja gdje pjevamo i molimo na svome jeziku, njegujemo svoje običaje i gdje se družimo. Za rujan je planiran početak radova, a mi ćemo sljedeće tri godine polako prikupljati sredstva kako kasnije ne bi tebali plaćati kamate. Taj novac dajemo na neki način sebi jer je tu središte naše misije, a kako stvari stoje, s vremenom ćemo biti jedini koji će koristiti tu crkvu.

Neka Gospodin svakome uzvrati za njegova dobročinstva i sudjelovanje u ovom projektu koji je važan i za naraštaje koji dolaze iza nas.

Lijepo vas sve pozdravljam i blagoslivljam

Novac možete uplatiti na: Kroatische katholische Seelsorge

AT32 2081 5000 3015 8315

Spende für Dachrenovierung für die Kirche St. Josef in Graz