Najava

Bezgrešno začeće BDM 08.12.

Bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije je katolička dogma,
koja tumači da je jedinstvenom Božjom povlasticom, Blažena Djevica Marija
očuvana od svake mrlje istočnoga grijeha od trenutka svog začeća. Također,
Marija je bila puna milosti dobivenih od Boga i živjela je život posve bez
grijeha. Vjera u Bezgrešno začeće otkriva nam da Bog ne dolazi k nama
prvenstveno da uništi grijeh, već da nam pokaže svoju ljubav i potakne nas da i
mi ljubimo jedni druge.

Blagdan Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije, utemeljio
je papa Siksto IV. godine 1476., a dogmu je svečano proglasio, papa Pio
IX.  u poslanici “Ineffabilis Deus”, na današnji dan, 1854.
godine.

Kad se govori o bezgrešnom začeću govori se o jednom
predivnom fenomenu u Crkvi zvanom Sensus Fidelium (osjećaj vjernih). Bog govori
preko cijele zajednice vjernika. Zbog toga je ova dogma koju je Crkva
proglasila jako važna.

Božićna poruka Pape Franje

Papa Franjo na tradicionalnoj božićnoj večernjoj misi u bazilici Svetog Petra u Rimu u petak je pozvao vjernike da budu ponizni i da se okrenu malim, svakodnevnim stvarima. Papa je pozvao Crkvu da bude siromašna i bratska, čime je taj neumorni branitelj najranjivijih ponovo upozorio na “ravnodušnost” prema siromaštvu.

“Isusa, po rođenju okružuju mali, siromašni, zaboravljeni na periferiji, tamo gdje je ljudsko dostojanstvo stavljeno na kušnju”, poručio je.Misi je prema vatikanskoj tiskovnoj službi prisustvovalo oko 2000 ljudi, koji su bili pod maskama i uz poštivanje potrebnog razmaka.

Blagoslov Obitelji

Prijava za blagoslov obitelji u Grazu molimo telefonom u uredu misije.

Balgoslov obitelji na filijalama bit će organiziran u dogovoru sa prakaraturima.